Lowball

Ett poker spel som är lite ovanligt, då det är bra med händer av låg kvalitét. Till exempel en stege med en 8:a som högst är bättre än en stege med en 10:a som högst, just för att stegen med 8:an är lägre. Spelet straffar händer med höga händer, vilket är väldigt ovanligt för de flesta poker spel.

Spelet börjar med att mörken eller antes betalas och alla spelare får fem kort. Innan nästa runda börjar får spelarna byta ut upp till fyra kort, detta kan vara bra om man har en väldigt hög hand.

Mörken är en summa som två spelare måste betala för att kunna vara med. Mörken brukar talas om i termer som liten och stor. Den lilla mörken är den summan personen till vänster om dealern ska betala och till vänster om den personen ska den stora mörken betalas. Den lilla mörken är ofta hälften så mycket som den stora och efter varje runda flyttar man på dealerknappen, på så vis kommer alla att betala både den lilla och stora mörken.
Antes är som mörken, men är en summa som alla betalar och alla betalar lika mycket innan varje runda.

Beroende på vilken version av lowball man spelar så är har ess olika värde, vissa har det som lägsta och andra har ess som högsta.

I vissa fall är Inte bara ju lägre kort desto bättre, ju sämre hand desto bättre. Ett par slås av en hand med inga par, trots detta så är ändå en låg stege den bästa handen.

Det finns olika varianter av lowball, många av dessa har olika regler och med det olika händer som anses vara bäst. Beroende på vilken variant man spelar så har ess olika värde, i vissa är det det lägsta och andra det högsta.

California lowball: Byten, med ess till 5 som det bästa. Spelas med limit, där satsningarna och höjningarna måste vara lika mycket som mörken.
Kansas city lowball: Byten med 2 till 7 som det bästa. Spelas med no-limit, satsningarna och höjingarna kan vara det minsta man har till allt man har.
Razz: Stötpoker med sju kort, med ess till 5 som det bästa.
Triple draw: Tre byten, har många gånger pot-limit, spelarna kan bara satsa upp emot det totala värdet av potten. Med pot-limit kan man gå allin.
London lowball: Stötpoker med sju kort, där ess till 6 är det bästa. Denna använder sig av pot-limit.