Church poker

Mörken Spelarna börjar med att betala mörken, den lilla till vänster om dealern och den stora till vänster om denne. Den lilla mörken kostar hälften […]